Sökning: "Katinic"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Katinic.

 1. 1. Att arbeta effektivt eller att effektivt undvika arbetet - En kvalitativ studie om oengagerad personal på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Monika Katinic; Ida Beckman; Nilay Junuzovski; [2023]
  Nyckelord :Arbetsundvikande; engagemang; motivation; tomt arbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : Handledare: Anna Stevenson Nyckelord: Arbetsundvikande, engagemang, motivation, tomt arbete Frågeställning: Hur rättfärdigas arbetsundvikande av arbetstagare? Syfte: Syftet med studien är att, på forumet Flashback, undersöka hur arbetsundvikande rättfärdigas av arbetstagare. Teoretiskt perspektiv: Teorikapitlet behandlar tidigare forskning inom engagemang, motivation samt arbetsundvikande på arbetsplatsen och redogör för påverkan av dessa faktorer på arbetsplatsen och anställda. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av cytostatikabehandling hos personer med lungcancer. : En litteraturstudie baserad på patografier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ivana Katinic; Selma Tulek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. En vanlig behandlingsform mot lungcancer är cytostatika. Cytostatika kan ge biverkningar i form av illamående, trötthet, aptitlöshet och minskad energi. Personerna kan uppleva en fysisk och psykisk förändring. LÄS MER

 3. 3. “I DO NOT WRITE MERE WORDS. I WRITE OF HUMAN FLESH AND BLOOD” An Intersectional Approach to Identity in Agnes Smedley’s Autobiographical Novel Daughter of Earth

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Zdravka Katinic; [2019-09-04]
  Nyckelord :Agnes Smedley; intersectionality; identity; gender;

  Sammanfattning : This essay analyzes Agnes Smedley’s autobiographical novel Daughter of Earth (1929) from an intersectional perspective. The purpose is to concentrate on the novel itself, Smedley’s alter ego Marie Rogers, and the different aspects that govern the construction of her identity. LÄS MER

 4. 4. THE AUTOBIOGRAPHICAL RELIABILITY OF JANE EYRE: The Narrating Self’s Function in the Novel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Zdravka Katinic; [2019-05-06]
  Nyckelord :Jane Eyre; Charlotte Brontë; narratology; psychoanalytic criticism;

  Sammanfattning : The fact that Charlotte Brontë intended Jane Eyre as an autobiography is easily overlooked. Therefore, one tends to not take into account that the stated author Jane Rochester is technically both the main character and narrator of the story. LÄS MER

 5. 5. ”En chefs uppdrag är inte att jobba med administrativa uppgifter” : Kommunala enhetschefers upplevda arbetssituation i offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tamara Katinic; Johanna Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :offentlig sektor; enhetschef; arbetssituation; New Public Management; krav-kontroll-stödmodellen;

  Sammanfattning : Vår studie baseras på enhetschefers upplevda arbetssituation. Offentliga verksamheter ska verkställa politiskt fattade beslut och därigenom tjäna allmännas intresse. Enhetschefer i den offentliga sektorn befinner sig i skärningspunkt mellan olika intressenter och ska tillgodose olika intressenters behov. LÄS MER