Sökning: "Katja Åström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Katja Åström.

 1. 1. Opportunities and barriers for an increased flexibility in residential consumers’ electricity consumption

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS; KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Amanda Sten; Katja Åström; [2016]
  Nyckelord :Demand side flexibility; residential consumers; demand response programs; price signals; load control; load reductions; Efterfrågeflexibilitet; elkonsumenter; efterfrågeflexibilitetstjänster; prissignaler; effektjustering; effektreduktion;

  Sammanfattning : I Sverige står hushållen för en stor del av den slutliga elanvändningen och deras konsumtionsmönster bidrar till att skapa höga förbrukningstoppar, särskilt under vintermånaderna när elbehovet är som störst. Om hushållen kunde tänka sig att vara mer flexibla i när de använder el skulle förbrukningstoppar kunna dämpas avsevärt och balansen mellan elproduktion och elanvändning bli lättare att upprätthålla. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en induktionsladdare för bärbara datorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Katja Åström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport skrevs i samband med ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, vårterminen 2014, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med arbetet har varit att ta fram en produkt med fokus på tekniska och designmässiga aspekter och samtidigt fördjupa de kunskaper som tidigare inhämtats inom produktframtagning, mekanik, elektroteknik och matematik. LÄS MER

 3. 3. Den enes skräp, den andres skatt - En studie om konsumentens ställningstagande gentemot second handbutiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Freiman; Elin Grönqvist; Irena Stojkovska; [2011]
  Nyckelord :second handbutiker; konsument; köpbeteende; begagnade varor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Hanna Freiman, Elin Grönqvist och Irena Stojkovska Titel: Den enes skräp, den andres skatt - en studie om konsumentens ställningstagande gentemot second handbutiker Handledare: Katja Lindqvist och Eva Åström Kandidatuppsats: SMKK01 Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, vårterminen 2011 Problem: Det råder idag en slit- och slängmentaliteten hos konsumenterna. Genom att fler konsumenter i större utsträckning väljer att handla i second handbutiker kan det minska konsumtionen av nytillverkade varor. LÄS MER