Sökning: "Katja Barnholdt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Barnholdt.

  1. 1. Heder och samvete - Hedersrelaterade brott mot unga flickor - Stöd och hjälp från samhället

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Katja Barnholdt; Nina Nilsson; [2004]
    Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The purpose of this essay has been to look at the phenomenon murder and other crimes in the name of honor, against young female immigrants. We have chosen to look at it from different perspectives of society, to be able to study different possibilities to why it occurs. LÄS MER