Sökning: "Katja Bengtsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Bengtsson.

  1. 1. Mikrolåns påverkan på sysselsättningen i utvecklingsländer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Katja Bengtsson; Mattias Holm; [2013]
    Nyckelord :mikrolån; sysselsättning; MFI; microcredit; microfinance; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vilken effekt har mikrolånens expansion i världen haft på sysselsättningen i fattiga länder? Kan det påvisas att det prisbelönta konceptet mikrolån har förbättrat människors levnadsstandard genom arbetsstimulering? Syftet med den här uppsatsen är att undersöka mikrolåns påverkan på sysselsättningen i utvecklingsländer. Vid undersökning av enskilda regioner eller enskilda mikrofinansinstitut har tidigare forskning kunnat visa att det föreligger ett positiv samband mellan mikrolån och egenföretagande. LÄS MER