Sökning: "Katja Syrjänen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katja Syrjänen.

  1. 1. Motivation och kommunikation som determinanter för förändringsvilja

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

    Författare :Anette Nyqvist; Katja Syrjänen; [2003]
    Nyckelord :Volvo Aero Corporation; Arbetspsykologi; Organisationsförändringar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER