Sökning: "Katniss Everdeen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Katniss Everdeen.

 1. 1. Könsmönster i Hungerspelen. : En karaktärsanalys av Katniss Everdeen och Peeta Mellark ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emina Topalovic; [2021]
  Nyckelord :genus; kön; normer; stereotyper; könsmönster; maskulint; feminint; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur karaktärerna Katniss och Peeta framställs i romanen Hungerspelen, skriven av Suzanne Collins, utifrån ett genusperspektiv. Ett delsyfte har varit att undersöka vilka didaktiska möjligheter ungdomsromanen Hungerspelen har i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. "You love me. Real or not real?" : En queer tematisk analys av relationer och sexualiteter i Suzanne Collins Hunger Games

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emelie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :queer; queerteori; queer temporalitet; queera läsningar; sexualitet; mononormativitet; tvåsamhet; polyamori; heterosexuella matrisen; heteronormativitet; Hunger Games; feministiska kulturstudier; Katniss;

  Sammanfattning : This thesis aims to highlight, analyse and problematize how sexualities and relationships are constructed as normative and deviant in the Hunger Games trilogy through the character Katniss Everdeen. With this analysis, the thesis aims to further elucidate the pluralism of meaning within literature as a contribution to the field of feminist cultural studies. LÄS MER

 3. 3. Didaktiska möjligheter utifrån genuskonstruktioner i Hungerspelen : En karaktärsanalys av Katniss Everdeen och Peeta Mellark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jessica Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Genus; feminism; femininitet; maskulinitet; stereotyper; normer; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att studera romanen Hungerspelen, skriven av Suzanne Collins. Syftet är att undersöka hur karaktärerna Katniss och Peeta skildras ur ett feministiskt perspektiv där fokus ligger på att studera de båda karaktärernas genuskonstruktioner. LÄS MER

 4. 4. Hunger och mättnad - makt och relationer: En studie om mat som bärare för handling och berättande i den dystopiska ungdomsromanen “Hungerspelen”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Sissela Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Hungerspelen Mat Suzanne Collins; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Mat är något som alla människor har gemensamt. Det spelar ingen roll om en ser på mat som ett sätt att ge kroppen mer energi eller som ett konstverk att uppleva; det är den del av alla människors liv. I min uppsats ämnar jag att utforska mat i dystopisk ungdomslitteratur med Hungerspelen (2008) av Suzanne Collins som exempel. LÄS MER

 5. 5. Idealized Gendered Behaviors in The Hunger Games Trilogy by Suzanne Collins

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Heidi Hartvik; [2018]
  Nyckelord :The Hunger Games; gender performativity; traditional gender roles; masculinity; femininity; ideal-ized behaviors;

  Sammanfattning : Suzanne Collin’s trilogy The Hunger Games has become an international bestseller, and tells the story about Katniss Everdeen, a young citizen of District 12 in Panem. The object of this essay is to demonstrate that nurturing, being a warrior and pursuing beauty are the most idealized behaviors in The Hunger Games trilogy. LÄS MER