Sökning: "Katrin Can"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Katrin Can.

 1. 1. What the heck? Who the hell am I? Multiple logics and organizational members’ identity in social enterprises: A case in the retail ind

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gerardo Enrique Arroyo Andonaire; Katrin Dobraj; [2020]
  Nyckelord :Institutional logic; hybrid organization; social enterprise; utilitarian identity; normative identity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Social enterprises are hybrid organizations with two institutional logics, one focusing on social goals and the other one focusing on economic profitability. Both logics set the attributes for an organization. These attributes are, for instance, goals, values, or beliefs. LÄS MER

 2. 2. From flea market to fashion powerhouse : A case study on Myrornas brand transformation

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katrín Ása Heimisdóttir; Madelene Sundlin; [2020]
  Nyckelord :Re-branding; secondhand; communications; marketing; trends;

  Sammanfattning : This study provides information on the transformation from flea market to fashion retail business that the second hand business Myrorna has undergone. The scope of this study has been rebranding, marketing and communication as well as two trends: sustainability and second hand. LÄS MER

 3. 3. Deconstructing Backpackers' Identity Projects - The role of experiences for identity construction

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Antje Katrin Dieckhoff; Mariana Cañavera Herrera; [2020]
  Nyckelord :Backpackers; Consumer Identity Projects; Deconstruction; Extraordinary Experiences; Hermeneutic Phenomenology; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: The aim of this research project was to uncover the meaning of extraordinary experiences for consumers’ identity projects and to understand how extraordinary experiences, rather than brands and possessions, can be used for self-presentation and self-extension. Methodology: Following Van Manen’s method for hermeneutic phenomenological research combined with Derrida’s notion of deconstruction, we examined “lessons learned”-type blog posts of ten backpackers. LÄS MER

 4. 4. Transmedialt arbete med spel på svenska folkbibliotek : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katrin Ysberg; Anna Ivares; [2020]
  Nyckelord :transmedia; datorspel; TV-spel; folkbibliotek; bibliotekens mål och uppgifter; SCOT; digitalisering;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor's thesis is to attain an understanding of the adoption and development of games and transmedia storytelling in Swedish public libraries. We studied the extent, the purposes and the way in which Swedish public libraries have included games and transmedia storytelling into their collections and programs. LÄS MER

 5. 5. Gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katrin Ring; Cajsa Rausér Porsback; [2020]
  Nyckelord :Kontinuitet; Förväntningar; Mödrahälsovård; Caseload; Barnmorska; Val av vård Continuity; Expectations; Maternity Care; Midwife; Choice of care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Caseloadkontinuitetsmodell är en form av mödrahälsovård, vilken bland annat har visat sig ge en bättre förlossningsupplevelse, minskat behov av smärtlindring, lägre risk för instrumentell förlossning och minskad förlossningsrädsla. I Sverige finns caseload idag endast i projektform, Min Barnmorska, i Stockholm. LÄS MER