Sökning: "Katrin Can"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Katrin Can.

 1. 1. Vårdnadshavares perspektiv på korsettbehandling : En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelse av korsettbehandling för barn med skolios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Arnela Zubic; Katrin Zaya; [2019]
  Nyckelord :scoliosis; orthosis; conservative treatment; parent’s perspective; ortopedteknik; skolios; konservativ behandling; målsmans perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagsläget finns det brist på studier som innefattar hur vårdnadshavare upplever barnens korsettbehandling. Behandlingen är effektiv men barnens psykiska- och fysiska hälsa påverkas negativt. LÄS MER

 2. 2. Att freda livsutrymmet: Det juridiska skyddet mot våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katrin Björck; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; psykiskt våld; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domestic violence is a problem that affects people regardless of gender, age and descent. In total, about 5% of the population is affected annually. It is a problem that causes great suffering and has economic consequences for society as a whole. LÄS MER

 3. 3. Seniora medborgares uppfattning om robotar som hjälpmedel i dagliga aktiviteter i hemmet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Pia Slinning; Katrin Stäglich; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilken uppfattning seniora medborgare har angående möjligheten att ta hjälp av en robot i hemmet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer gjordes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. I studien deltog 14 personer mellan 65 och 75 år. LÄS MER

 4. 4. Framework for Wireless Acquisition of Surface EMG and Real-Time Control

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Katrin Ammendrup; [2018]
  Nyckelord :EMG; Wireless Acquisition; Signal Processing; Real-Time Control;

  Sammanfattning : Muscle driven devices are controlled or powered with muscle activation. These devices open up the possibility of offering patients with limited muscle function to automatically control assistive devices - for instance exoskeletons - with input from their own muscles. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnad för personer med ventilatorbehandling via trakeostomi : inom kommunal hemsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Ann-Katrin Möller; Maria Larsen; [2018]
  Nyckelord :district nurse; community homecare; invasive-ventilator; nurses’ experiences; nursing leadership;

  Sammanfattning : Background: More and more people in need of hospital care can today be cared for in their homes. This has led to that more and more people nowadays can be treated with an invasive mechanical ventilator in their homes. This fact has placed great demands on the nurse who is responsible for and leads nursing. LÄS MER