Sökning: "Katrin Rongby"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katrin Rongby.

 1. 1. Nyutbildade undersköterskors möte med arbetslivet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Katrin Rongby; [2021]
  Nyckelord :undersköterska; nyutbildad; yrkeskunnande; yrkesidentitet; praktikvändningen; praktikgemenskap; novis till expert;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att belysa praktikgemenskapen hos nyutbildade undersköterskors möte med arbetlivet och deras uppfattningar om sitt yrkeskunnande och utvecklandet av sin yrkesidentitet. Det finns idag lite forskning inom detta område. LÄS MER

 2. 2. Elever på omvårdnadsprogrammets inställning till undersköterskans arbete och utbildning inom äldreomsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Katrin Rongby; [2010]
  Nyckelord :Omvårdnadsprogrammet; APU; status; äldreomsorg; handledare; utveckling; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera hur elever på omvårdnadsprogrammets tredje år ser på sin utveckling av synen på arbetslivet under utbildningstiden. Intresserat har särskilt legat på deras syn på ett arbete inom äldreomsorg och på hur de ser på omvårdnadsyrkets status. LÄS MER