Sökning: "Katrin Selling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katrin Selling.

 1. 1. Bringing Service Innovations to the Market -How to successfully bring service innovations in a technological field to the market being a rather unknown company: A case study of Easypark

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Katrin Janssen; Juha Marttila; [2007-07-19]
  Nyckelord :innovation; consumer behavior; branding; service marketing; adoption network; structure; market research; customer orientation; technology; launch;

  Sammanfattning : International Management.... LÄS MER

 2. 2. Svängningar på bostadshyresmarknaden-en studie av hur kommuner arbetar med höga vakanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Anna-Lena Grehn; Katrin Nordlund; [2007]
  Nyckelord :Vacancy; vacancy level; housing market; housing associations; municipalities; housing subsidy; housing policy.; Vakanser; vakansgrad; bostadspolitik.; bostadsmarknad; kommunala bostadsföretag; kommuner; bostadssubvention;

  Sammanfattning : Under 1980-talets andra halva hade bostadsmarknaden sin storhetstid, många nya bostäder byggdes och antalet vakanser var nästan obefintliga. Till följd av den stora fastighetskraschen som inträffade under tidigt 1990-tal fick många bostadsföretag ekonomiska problem. Många kommunala bostadsföretag fick höga vakanser att arbeta med. LÄS MER