Sökning: "Katrin Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Katrin Sverige.

 1. 1. Viltinventering med hjälp av drönare utrustad med termisk- och RGB kamera. : Identifiering och artbestämning av älg och annat klövvilt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Annette Eilert; Katrin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :wildlife inventory; grazing damages; moose Alces alces ; cloven-hoofed animals; drones; thermal camera; RGB camera; viltinventering; betesskador; älg Alces alces ; klövvilt; drönare; termisk kamera; RGB kamera;

  Sammanfattning : Betesskador på skog kostar både skogsägare och industri stora summor pengar. Ett sätt att minska betesskador kan vara bättre kontroll över populationsstorleken av klövvilt. I Sverige används flera olika etablerade viltinventeringsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katrin Ring; Cajsa Rausér Porsback; [2020]
  Nyckelord :Kontinuitet; Förväntningar; Mödrahälsovård; Caseload; Barnmorska; Val av vård Continuity; Expectations; Maternity Care; Midwife; Choice of care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Caseloadkontinuitetsmodell är en form av mödrahälsovård, vilken bland annat har visat sig ge en bättre förlossningsupplevelse, minskat behov av smärtlindring, lägre risk för instrumentell förlossning och minskad förlossningsrädsla. I Sverige finns caseload idag endast i projektform, Min Barnmorska, i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Katrin Jansson; [2019]
  Nyckelord :växtväggar; gröna väggar; vertikala vegetationssystem; förtätning; hållbarhet;

  Sammanfattning : I takt med att förtätningen av städer utgör en allt större del av klimatdebatten, har intresset för en mer effektiv resursanvändning vuxit sig större. Att investera i lösningar som kan anpassas till den urbana miljöns förändring och samtidigt mildra människans klimatavtryck, anses vara av stor betydelse. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelse av att bevittna hjärtstopp prehospitalt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Katrín Stefanía Pálsdóttir; Emma Evelina Tidlund; [2018]
  Nyckelord :cardiac arrest; relatives experience; presence; nursing; prehospital; qualitative content analysis; hjärtstopp; närståendes upplevelse; närvaro; omvårdnad; prehospital; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. I Sverige drabbas årligen ca. 8000 personer av oväntat hjärtstopp och majoriteten av dessa sker i hemmet vilket leder till att närstående ofta är närvarande. Närstående upplever ofta en känsla av overklighet, kaos, rädsla och osäkerhet i samband med detta. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga läkares upplevelse av stress och hälsa : En kvalitativ studie om kvinnliga läkare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katrin Derholm; [2018]
  Nyckelord :Yvonne Hirdman; genussystemet; stress; hanteringsstrategier; kvinnliga läkare;

  Sammanfattning : Flera studier visar att läkare oftare lider av stress och psykisk ohälsa än andra yrkesgrupper. En del studier anger kvinnliga läkare som mer lidande av stress än manliga läkare. Det faktum att kvinnliga läkares självmordsfrekvens är högre än i normalbefolkningen visar att det finns ett problem. LÄS MER