Sökning: "Katrin Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Katrin Sverige.

 1. 1. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Katrin Jansson; [2019]
  Nyckelord :växtväggar; gröna väggar; vertikala vegetationssystem; förtätning; hållbarhet;

  Sammanfattning : I takt med att förtätningen av städer utgör en allt större del av klimatdebatten, har intresset för en mer effektiv resursanvändning vuxit sig större. Att investera i lösningar som kan anpassas till den urbana miljöns förändring och samtidigt mildra människans klimatavtryck, anses vara av stor betydelse. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelse av att bevittna hjärtstopp prehospitalt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Katrín Stefanía Pálsdóttir; Emma Evelina Tidlund; [2018]
  Nyckelord :cardiac arrest; relatives experience; presence; nursing; prehospital; qualitative content analysis; hjärtstopp; närståendes upplevelse; närvaro; omvårdnad; prehospital; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. I Sverige drabbas årligen ca. 8000 personer av oväntat hjärtstopp och majoriteten av dessa sker i hemmet vilket leder till att närstående ofta är närvarande. Närstående upplever ofta en känsla av overklighet, kaos, rädsla och osäkerhet i samband med detta. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga läkares upplevelse av stress och hälsa : En kvalitativ studie om kvinnliga läkare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katrin Derholm; [2018]
  Nyckelord :Yvonne Hirdman; genussystemet; stress; hanteringsstrategier; kvinnliga läkare;

  Sammanfattning : Flera studier visar att läkare oftare lider av stress och psykisk ohälsa än andra yrkesgrupper. En del studier anger kvinnliga läkare som mer lidande av stress än manliga läkare. Det faktum att kvinnliga läkares självmordsfrekvens är högre än i normalbefolkningen visar att det finns ett problem. LÄS MER

 4. 4. Nulägesanalys av drönaranvändningen i svenskt skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Katrin Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Drone; Area of use; SWOT-analysis; Development area; Forestry in Sweden; Drönare; Användningsområde; SWOT-analys; Utvecklingsområde; Skogsbruk i Sverige;

  Sammanfattning : A drone is an aircraft that can fly itself or be remotely controlled by a driver elsewhere while collecting data of various kinds. In Swedish forestry drones are used today both by professionals and by private forest owners. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer som kan påverka patientsäkerheten när sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexeev Alex; Johansson Katrin; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; riskfaktorer; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Patientsäkerhet har en betydande roll i omvårdnaden och baseras på att skydda patienten från vårdskador. Årligen drabbas upp till 100 000 personer i Sverige av vårdskador, och vårdskador drabbar patienter dagligen. LÄS MER