Sökning: "Katrin larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Katrin larsson.

 1. 1. Duktiga flickan syndromet inom Göteborgs skolor - en studie om delat ledarskap bland rektorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katrin Furufors; Hanna Larsson; [2018-08-28]
  Nyckelord :Delat ledarskap; ledarskap; hållbart ledarskap; skolan; rektorer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förslag på effektivisering av SIM-kortutskick

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :PARMIS MAHINDOKHT EMTIAZ; KATRIN LARSSON; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den förhärskande heteronormativiteten : - Sjuksköterskor på en akutmottagning i möten med HBTQ- personer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ludvig Asklöf; Katrin Larsson; [2012]
  Nyckelord :heteronormativity; LGBTQ; encounter; nurses; emergency department; heteronormativitet; HBTQ; möten; sjuksköterskor; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Litteraturgenomgången visar att samhället genomsyras av heteronormativitet. Kunskapsbrister finns i utbildningarna inom sjukvården och i den kliniska verksamheten om möten med HBTQ- personer. En kunskapslucka kan identifieras om hur möten skapas mellan sjuksköterskor och HBTQ- personer på en akutmottagning. LÄS MER

 4. 4. Centrala hörselsystemets biologiska åldrande : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Katrin Larsson; Eva Lindberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Religionsämnet i ett lärarperspektiv : En jämförande analys mellan några svenska och engelska religionslärares syn på sitt ämne och dess utformning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Katrin Larsson; [2010]
  Nyckelord :England; Sverige; religionskunskap; kvalitativa intervjuer; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att genomföra en jämförande analys mellan några religionslärares syn på sitt ämne och dess utformning i Sverige och England - vilket är bidrag till forskning om hur lärare ser på sitt undervisningsämne som är ett relativt outforskat fält. Metoden jag har använt mig av är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra religionslärare, två i vardera land. LÄS MER