Sökning: "Kattunge"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Kattunge.

 1. 1. Vad kännetecknar ett lämpligt foder för unga kastrerade katter? : foderval med fokus på den växande individen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nelly Fahlroth; [2023]
  Nyckelord :växande kattungar; kastrerade katter; energibehov; näringsbehov;

  Sammanfattning : Under 2020 ändrades riktlinjen från Sveriges veterinärförbund om den lägsta rekommenderade åldern för kastration från sex till fyra månader ålder. Utfodring av en kastrerad växande kattunge ställer höga krav på fodret då det behöver möta de nutritionella behoven för tillväxt, men utan att predisponera för övervikt. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av missbildningar hos kattungar, och en undersökning av relationerna mellan missbildningar, dödfödsel och kejsarsnitt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :missbildning; medfödd defekt; dödfödsel; kejsarsnitt; kattunge; kattungar; katt;

  Sammanfattning : Missbildningar förekommer hos kattungar och orsakar olika grader av lidande. En del missbildningar ökar även risken för dödfödsel och förlossningskomplikationer. Variationer mellan olika kattraser har setts vad gäller förekomst av vissa missbildningar, risk för dödfödsel och behov av kejsarsnitt. LÄS MER

 3. 3. Problembeteenden hos katt - ur ett djurägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Larsson; [2015]
  Nyckelord :problembeteende; katt; aggressivitet; rumsrenhetsproblem; urinmarkering; pica; rädsla; kattägare; cat; problem behaviour; aggressive; elimination problem; urinmarking; fear; catowner;

  Sammanfattning : Katten är idag ett vanligt sällskapsdjur, både i Sverige och i andra delar av världen. År 2012 fanns det 1159000 katter i Sverige, placerade i 745 000 hushåll. Av dessa var 56,8 % huvudsakligen innekatter och 43,2 % var huvudsakligen utekatter. LÄS MER

 4. 4. Stress hos våra sällskapskatter med inriktning på flerkattshushåll och åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Karlsson; [2014]
  Nyckelord :stress; katt; miljöberikning; flerkattshushåll; beteende; cat; enrichment; multi-cat household; behaviour;

  Sammanfattning : Katter är populära husdjur och finns i många hushåll i Sverige och även i resten av världen. Det är ett djur med en behändig storlek och många tycker att det är ett djur som passar att ha i lägenhet och i stan. LÄS MER

 5. 5. Yllesugning och ylleätning hos katter (Felis silvestris catus)

  Magister-uppsats, Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Arne Vidström; [2012]
  Nyckelord :yllesugning; ylleätning; katter;

  Sammanfattning : Yllesugning och ylleätning är relativt ovanliga beteendeproblem hos tamkatter. De har inte studerats i någon större omfattning trots att de har varit kända under lång tid. Det saknas välformulerade hypoteser som kan förklara de resultat som framkom i den hittills enda publicerade studien inom området. LÄS MER