Sökning: "Kaufland"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Kaufland.

 1. 1. THE MURDER BUSINESS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Stoianov Dumitru; [2021-07-30]
  Nyckelord :corruption; Moldova; Kaufland; misuse of power;

  Sammanfattning : The subject of my investigation, called “The Murder Business”1, if defined in one word, iscorruption. On one hand this corruption depicts the vulnerability of Moldovan legal system toprotect such fundamental rights (as defined by Moldovan Constitution) as private property andright to life2. LÄS MER

 2. 2. Consumers’ perception of Traditional vs. Non-traditional Advertising in Bulgaria : A case of Kaufland Bulgaria

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Simeon Kovachki; Ventsislav Marinov; [2018]
  Nyckelord :Advertising; Marketing; Traditional Advertising; Non-Traditional Advertising; Communication Process; Decision-Making Process; Perceptions;

  Sammanfattning : Title: Consumers’ perception of Traditional vs. Non-traditional Advertising in Bulgaria. LÄS MER