Sökning: "Kave Bashiri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kave Bashiri.

  1. 1. Flexible office : Nya värden i traditionell bransch

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Taube; Kave Bashiri; [2020]
    Nyckelord :Management control; Service companies; Flexible office; Coworking; Customer value; Ekonomistyrning; Tjänsteföretag; Flexible office; Coworking; Kundvärde;

    Sammanfattning : Under det senaste årtiondet har ett antal aktörer som erbjuder gemensamma arbetsytor sett en kraftig global tillväxt. Denna tillväxt beror till stor del på att dessa aktörer erbjuder sina hyresgäster vissa aspekter som inte erbjuds inom traditionella hyreskontrakt. Ett exempel på detta är kortare avtalstid på uthyrbara ytor. LÄS MER