Sökning: "Kawa Kader Ali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kawa Kader Ali.

  1. 1. Investigation on Friction between concrete slabs and Subgrades.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

    Författare :Kawa Kader Ali; [1999]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Concrete slabs were east on different ground materials to investigate frietian between the concrete and the ground. Frietian curves are non-linear and bilinear approximations were used to simplify them. This study shows different methods to create the bilinear approximation. LÄS MER