Sökning: "Kawser Hashi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kawser Hashi.

  1. 1. Förebygga diabetes typ 2 hos patienter med prediabetes - Sjuksköterskans roll

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Amina Awil; Kawser Hashi; [2021-10-25]
    Nyckelord :Diabetes typ 2; Prediabetes; Förebyggande åtgärder; kost; livsstilsförändringar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av diabetes ökar markant och är en epidemi världen över. Dessutomökar antalet individer med prediabetes som är förstadiet till diabetes typ 2. Syfte: Därför ärvårt syfte att belysa sjuksköterskans roll för att förebygga diabetes typ 2 hos patienter medprediabetes. LÄS MER