Sökning: "Kayoumars Moradibanyarani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kayoumars Moradibanyarani.

  1. 1. Stödet som behövs En intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor om vad som krävs för att de ska känna sig trygga inom ordinärt boende

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Rebecca Andgren Ullberg; Kayoumars Moradibanyarani; [2021-03-30]
    Nyckelord :Hemsjukvård; Kvalitativ intervju; Nyutexaminerade sjuksköterskor; Stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvården utgör den största delen av Sveriges hälso-och sjukvård. Att arbeta inom hemsjukvården i ordinärt boende kommer med många utmaningar då sjuksköterskan måste anpassa sig till de olika förutsättningar som kommer med att vara i en annan persons hem. LÄS MER