Sökning: "Kazeem Ayinde Balogun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kazeem Ayinde Balogun.

  1. 1. Energy audit in Fridhemsskolan : A preschool in Gävle municipality

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Kazeem Ayinde Balogun; [2018]
    Nyckelord :Energy audit energy efficiency;

    Sammanfattning : This thesis is about the energy audit in Fridhemsskolan which is an educational facility. Fridhemsskolan is a preschool for children in Gävle municipality for children up to the age of six years and comprise of nine buildings in total. LÄS MER