Sökning: "Kbt introduktion"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kbt introduktion.

 1. 1. Fysisk aktivitet eller Farmakologi för en hälsosammare behandlingsupplevelse enligt individer med ADHD? : Retrospektiv intervjustudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Kaisa Blomster; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Symptoms; Difficulties; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Hyperactive; Impulsivity; Concentration; Attention; Systematic; Physical activity; Training; Exercise; Inactivity; Mental Health; Neuropsychology; Physiology; Pharmacology; Methylphenidate; MPH; Treatment experience; Well-being; Health; Health promotion; Side effect; Symptom effect; Interview study; Qualitative; Content analysis; Phenomenology; Medicine; ADHD; Symptom; Symptomsvårigheter; Uppmärksamhet- och Hyperaktiv störning; hyperaktivitet; Impulsivitet; Koncentration; Uppmärksamhet; Systematik; Hälsa; Psykisk Hälsa; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk komorbiditet; Samsjuklighet; Neuropsykologi; Fysiologi; Fysisk aktivitet; Rörelse; Träning; Inaktivitet; Farmakologi; Metylfenidat; MPH; Behandlingsupplevelse; Välmående; Hälsa; Hälsofrämjande; Hälsotillstånd; Bieffekt; Symptomeffekt; Intervjustudie; Kvalitativ; Idrottsvetenskap; Innehållsanalys; Fenomenologi; Medicin; Läkemedel;

  Sammanfattning : Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH). En stor andel med ADHD utvecklar psykiatrisk komorbiditet i form av psykisk ohälsa (frånvaro av mentalt välbefinnande). LÄS MER

 2. 2. Psykoterapeutiska faktorer i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi - En jämförande kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Psykoterapi; kvalitativ forskning; psykodynamisk psykoterapi; kognitiv beteendeterapi; klient-erfarenhet; intervju; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det råder fortfarande oklarheter kring genom vilka mekanismer psykoterapi har effekt. För att förstå detta har psykoterapi undersökts med både komponentstudier och kvalitativa intervjustudier. Föreliggande studies syfte var att genom kvalitativ metod göra en jämförelse mellan verksamma mekanismer i PDT respektive KBT. LÄS MER

 3. 3. Behandlingsmetoder för att lindra tandvårdsrädsla : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Selma Feki Larsson; Anna-Ida Forssten; [2014]
  Nyckelord :Kognitiv beteende terapi; Medicinering; Prevention Tandvårdsrädsla.;

  Sammanfattning : Introduktion: Tandvårdsrädsla innebär ett psykiskt och fysiskt lidande för individen. Rädslan för tandvården grundas i olika företeelser: tidigare upplevelser från tandvården och påverkan från förälder. Tandvården har en betydande roll till att kunna lindra rädslan. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av hälsoeffekter vid kort daglig träning i medveten närvaro och tillämpad avslappning: En randomiserad och replikerad studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Damsgaard Rapp; [2011]
  Nyckelord :Mindfulness; medveten närvaro; acceptans; uppmärksamhet; meditation; tillämpad avslappning; KBT; ohälsa; affekter; livstillfredsställelse; välbefinnande; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this randomized and replicated study was to investigate the health effects of 15 minutes of daily training in mindfulness or applied relaxation. The health effects were measured by scales that assess mindfulness, health, positive and negative affects, life satisfaction and psychological wellbeing. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness och tillämpad avslappning – En studie av hälsoeffekter vid kort daglig träning under en månad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Damsgaard Rapp; [2009]
  Nyckelord :mindfulness; medveten närvaro; meditation; avslappning; KBT; ohälsa; välbefinnande; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka den påverkan 15 minuters självständig daglig träning i mindfulness har på upplevd medveten närvaro, ohälsa och välbefinnande. Undersökningen utfördes under 30 dagar på 28 psykologstudenter. LÄS MER