Sökning: "Kd"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Kd.

 1. 1. The Effect of Using DMSO as a Cosolvent for Ligand Binding Studies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Biofysikalisk kemi

  Författare :Simon Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Galectins; Nuclear Magnetic Resonance; NMR; Biophysical Chemistry; Relaxation; CPMG; ITC; Biofysikalisk Kemi; Kärnmagnetisk resonans; Technology and Engineering; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : DMSO sees common application as a solvent for studies of synthetic molecules in biological systems, in fields such as drug design. Despite this, the possibility and nature of solvent interactions with both synthetic ligand and their target macromolecules is widely unexamined. LÄS MER

 2. 2. Sorption of perfluorinated and polyfluorinated alkylated substances (PFASs) in the subsurface of an industrial site in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Carl Sköld; [2019]
  Nyckelord :Sorption; soil-water partitioning; Kd; PFOS; PFOA; PFHxS; Sorption; fördelningskoefficient; Kd; PFOS; PFOA; PFHxS;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of emerging chemicals which havereceived increasing attention due to their toxicity, persistent properties, and global distribution.In this study, sorption coefficients (Kd and KOC) of PFASs in an industrial site in Sweden wereevaluated. LÄS MER

 3. 3. Konflikt och förändring i svensk arbetskraftsinvandringspolitisk debatt 2008–2018

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caspian Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :labour migration; migration policy; parliamentary debate; conflict dimensions; type-arguments; arbetskraftsinvandring; migrationspolitik; riksdagsdebatter; konfliktdimensioner; typargument;

  Sammanfattning : Sveriges migrationspolitik och debatten om den har genomgått betydande förändringar under de tio år som följt reformen av systemet 2008. Den här uppsatsen tittar på debatten i riksdagen om arbetskraftsinvandring från 2008 till 2018 och svarar på två frågor. 1. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av algoritmer för bred kollisionsdetektering med hjälp av Boids algoritm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Kd-tree; Octree; Sweep and prune; kollisionsdetektering;

  Sammanfattning : Denna studie gick ut på att jämföra tre olika algoritmer som har använts för bred kollisionsdetektering, dessa algoritmer var Kd-tree, Octree och Sweep and prune. Kd-tree och Octree är spatiala datastrukturer, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Design of an off-grid renewable-energy hybrid system for a grocery store: a case study in Malmö, Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nickyar Ghadirinejad; [2018]
  Nyckelord :Renewable energy; PV arrays; Wind turbine; Optimization; HOMER; PSO; Grocery store;

  Sammanfattning : On planet Earth, fossil fuels are the most important sources of energy. However, these resources are limited and being depleted dramatically throughout last decades. Finding feasible substitutes of these resources is an essential duty for humanity. LÄS MER