Sökning: "Kedjebåge"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kedjebåge.

  1. 1. Murade skorstensvalv. En hantverkares problemlösning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Malena Kinberg; [2011-07-04]
    Nyckelord :Murstock; Murhantverk; Skorstensvalv; Skorstenar; Byxben; Kedjelinje; Kedjebåge; Praktisk bågutslagning; Utslagningsmetod; Sammanslagna murstockar;

    Sammanfattning : Sammanslagna murstockar var en vanligt förekommande konstruktion i större byggnader på 1800 talet. De har i vissa fall konstruerats som självbärande valvbågar. Kunskapen om hur detta gick till vid den tiden finns inte kvar. LÄS MER