Sökning: "Keith Jarrett"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Keith Jarrett.

  1. 1. Effekter av plankning : Utvecklande av solospel på piano

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Olle Broström; [2021]
    Nyckelord :Plankning; improvisation; improvisationsmetodik; jazz; återskapande; gehör; transkribering; Bill Evans; Keith Jarrett; Wynton Kelly;

    Sammanfattning : Improvisation är konsten att komponera, uttala, arrangera eller framställa någonting ej förberett. Hur gör man då för att lära sig musikalisk improvisation? Vanligen sker detta med hjälp av en musikteoretisk ingång. Detta arbete syftar därför till att ta reda på vad ett inlärningssätt på en gehörsbaserad grund kan ha för effekter. LÄS MER