Sökning: "Kelly Best"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kelly Best.

 1. 1. Deep Neural Networks Based Disaggregation of Swedish Household Energy Consumption

  Master-uppsats,

  Författare :Praneeth Varma Bhupathiraju; [2020]
  Nyckelord :Deep learning; Non-intrusive load monitoring; disaggregation.;

  Sammanfattning : Context: In recent years, households have been increasing energy consumption to very high levels, where it is no longer sustainable. There has been a dire need to find a way to use energy more sustainably due to the increase in the usage of energy consumption. LÄS MER

 2. 2. Energi och ventilation vid biomassaproduktion av larver : Optimering av ett ventilationssystem med hjälp av beräkningsmodell i Excel för containern i demoanläggningen, i Lilla Nyby

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kevser Kubilay; Kelly Kucska; [2018]
  Nyckelord :Black Soldier Fly; Larvae; Growth; Energy balance; Airflow; Waste temperature; Optimization; Series connection; Ventilation systems; Afrikanska Soldatflugor; Larver; Energibalans; Luftflöde; Avfallstemperatur; Optimering; Seriekoppling; Ventilationssystem;

  Sammanfattning : Matavfall som kommer in till Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM), har mestadels använts till biogasproduktion. Eftersom ESEMs rötningspanna är liten har inte allt matavfall gjorts om till biogas, utan gått till förbränning i Västerås istället. LÄS MER

 3. 3. The Ne Bis in Idem Principle in European Union Tax Law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kelly Ana Muniz; [2018]
  Nyckelord :EU Law; ne bis in dem; human rights; VAT; Value-added Tax; Åkerberg Fransson; Menci; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle of ne bis in idem, enshrined both in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the European Convention on Human Rights, has been the object of an extensive body of case law. Therefore, the question this thesis seeks to answer is: ‘what is the current status of the principle of ne bis in idem under EU tax law?’ After the development of a high level of protection regarding ne bis in idem and VAT surcharges in the case of Åkerberg Fransson, the Court of Justice of the European Union took a step back in the Luca Menci ruling, following the European Court of Human Rights, and limiting its previous scope of safeguard. LÄS MER