Sökning: "Ken Brodin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ken Brodin.

  1. 1. Ombyggnad av Osby Kommunhus till bostäder

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE);

    Författare :Victor Olsson; Ken Brodin; [2013]
    Nyckelord :Ombyggnad; Kommunhus; Tillgänglighet; Loftgångshus;

    Sammanfattning : Osby kommun ska flytta sin verksamhet till en ny byggnad. Ett förslag som diskuterats är att det nuvarande kommunhuset ska byggas om till bostäder. Runt om i Sverige ökar den äldre befolkningen vilket den även gör i Osby kommun. Det gör att bostäderna måste vara tillgänglighetsanpassade vilket kräver noggrann projektering. LÄS MER