Sökning: "Kenan Avdic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kenan Avdic.

 1. 1. On-chip Pipelined Parallel Mergesort on the Intel Single-Chip Cloud Computer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Kenan Avdic; [2014]
  Nyckelord :intel; scc; many-core; pipelined; sorting; mergesort; algorithms;

  Sammanfattning : With the advent of mass-market consumer multicore processors, the growing trend in the consumer off-the-shelf general purpose processor industry has moved away from increasing clock frequency as the classical approach for achieving higher performance. This is commonly attributed to the well-known problems of power consumption and heat dissipation with high frequencies and voltage. LÄS MER

 2. 2. Acceptance and Commiment Therapy : Enbent existentiell efterapning eller härlig humanistisk hybrid?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ola Ahlner; Kenan Avdic; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker ACT och ställer frågan om terapiformen kan betraktas som en existentiell beteendeterapi. Ett material bestående av 53 vetenskapliga artiklar undersöktes med en tematisk innehållsanalys för att få en bred och aktuell bild av ACT i avseende på teori, praxis och människosyn. LÄS MER