Sökning: "Kenneth Ögren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kenneth Ögren.

  1. 1. "Jag skulle inte bry mig direkt om ingen gillar min bild, men har jag 300 följare och ingen skulle gilla det, så blir man förvånad" : En kvalitativ studie om ungdomarnas förhållande till instagram

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Rogelio-Antonio Benavides Ramirez; [2016]
    Nyckelord :Identitet; Instagram; kön; mönster; utseende; publik;

    Sammanfattning : Min studie beskriver hur ungdomar framställer sig själva genom Instagram och vad för påverkan det har till deras identitetsskapande. Med hjälp av 10 ungdomar vid 16 års ålder på har jag samlat ihop material som jag kopplat till teori. LÄS MER