Sökning: "Kenneth Berg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kenneth Berg.

 1. 1. Vi måste prata om legitimitet : En studie om Weber, ethos och socialdemokrater

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Amanda Möller Berg; [2015]
  Nyckelord :ethos; retorik; Max Weber; legitimitet; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Ethos har inom retoriken alltid haft en stark aristotelisk prägel, ett arv sprunget ur hur talares karaktär framhölls i rättegångar i antikens Grekland. Eftersom retorikens uttryck och användningsområden har utvecklats enormt sedan dess, inte minst inom den politiska retoriken, finns en risk att vi idag begränsas av den uppfattning av ethos beståndsdelar som lever kvar efter Aristoteles. LÄS MER

 2. 2. Stilbrottning : Om stilbrott som figur, funktion och tendens i modern svensk poesi – Werner Aspenström, Kristina Lugn, Katarina Frostenson, Aase Berg

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Berndtsson; [2012]
  Nyckelord :stilbrott; stilistik; Werner Aspenström; Kristina Lugn; Katarina Frostenson; Aase Berg; Kenneth Burke; modernism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förädling av träningsvagn för travhästar

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hannes Berg; Kenneth Duvefelt; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tränare inom hästsporten använder sig alltmer av bromsad intervallträning istället för ren löpträning. En tillverkare av bromsade träningsvagnar är Björs Svets AB med sin Pullert. Pullertvagnen är en fyrhjulig vagn med skivbromsar som regleras med en bromspedal. LÄS MER

 4. 4. Inger iterativ arbetsstruktur fler fördelar än nackdelar inom level design till Unreal Tournament 3? : Reflektioner kring arbetsprocessen bakom "DM-Theatre"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Kenneth Arcade Berg; [2008]
  Nyckelord :level design iterativ arbetsprocess unreal tournament 3 unreal editor unrealed bandesign dataspel datorspel;

  Sammanfattning : Rapporten är en reflekterande text som behandlar arbetsprocessen och omkringliggande mål för ett examensarbete inom medier som bedrivits mot Högskolan Skövde. Syftet med examensarbetet har varit att analysera huruvida en iterativ arbetsform inger fler fördelar än nackdelar vid level design till Unreal Tournament 3. LÄS MER