Sökning: "Kenneth Björn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kenneth Björn.

 1. 1. Så kan en gräns upprätthållas, gränsen mellan hat och kritik : En retorisk analys av verklighetsbilder i Ranelidfejden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tomas Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Dramatism; Identifikation; Hierarki; Transcendens; Genus; Ranelid; Skugge; Ranelidfejden; Verklighetsbild; Burke; Butler;

  Sammanfattning : Uppsatsen ger en retorisk analys av tidningsdebatten Ranelidfejden 2003. Fejden startade med skribenten Linda Skugges recension i Expressen av Björn Ranelids bok Kvinnan är det första könet. Inom kort publicerades artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som ifrågasatte Skugges kompetens som kritiker. LÄS MER

 2. 2. IT för ett hållbart samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kenneth Alm; Björn Andersson; [2010]
  Nyckelord :corporate social responsibility; Miljöledningssystem; miljö; grön IT; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Grön IT är ett område som är aktuellt och vi ville därför undersöka området utifrån metoder och ramverk samt strategier och drivkrafter. I studien belyser vi vilka metoder våra fallföretag har använt sig av vid införandet av Grön IT. LÄS MER

 3. 3. Provokation som retoriskt medel

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Björn Fredberg; [2009]
  Nyckelord :provokation; provocation; provokativ; provocative; konstruktiv; constructive; retorik; rhetoric; rhetorics; konstruktiv retorik; constructive rhetoric; ethos; etik; ethics; logos; pathos; morals; docere; delectare; movere; arthur schopenhauer; Arthur Schopenhauer; Schopenhauer; Sigrell; Anders Sigrell; sigrell; anders sigrell; Björn Fredberg; björn fredberg; björn; fredberg; Janne Josefsson; Jan Josefsson; janne josefsson; jan josefsson; SVT Debatt; svt debatt; debatt; Bo Renberg; bo renberg; José Luis Ramírez; josé luis ramírez; jose luis ramirez; Olof Palme; olof palme; Jens E Kjeldsen; jens e kjeldsen; Kurt Johannesson; kurt johannesson; Bertil Häggman; bertil häggman; Lennart Hellspong; lennart hellspong; Sonja K Foss; sonja k foss; Kenneth Burke; kenneth burke; Aristoteles; aristoteles; Afthonius; afthonius; aftonius; Gunnar Bergström; gunnar bergström; Kristian Gerner; kristian gerner; Staffan Hildebrand; staffan hildebrand; Jan Lundvik; jan lundvik; Stefan Lindgren; stefan lindgren; Kajsa Ekis Ekman; kajsa ekis ekman; Bo Lindqvist; bo lindqvist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Retorik handlar varken om övertygande eller om samförstånd. Syftet med den här uppsatsen är att påtala den brist som finns i den vanligaste definitionen av retorik. Att målet med all retorik endast handlar om olika sätt att övertyga eller uppnå samförstånd rimmar illa med hur vi faktiskt använder språket. LÄS MER