Sökning: "Kenneth Book"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kenneth Book.

 1. 1. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 2. 2. Stories of Significance : The Process and Practises of Sense-Making in the Sherlock Fan Community

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kee Lundqvist; [2015]
  Nyckelord :coping theory; production of meaning; virtual anthropology; sherlock; tumblr; fan studies; fan psychology;

  Sammanfattning : Building on professor of psychology Kenneth Pargament’s claim that people actively seek to establish a sense of significance and strive to minimize its loss, this study argues that fans of fictional works continually create a (subjectively seemingly) coherent interpretation of the source text that both builds upon and supports meaningful themes and phenomena found in the text. This, in turn, generates a subjective (though often communally negotiated) sense of significance. LÄS MER

 3. 3. Trefaktorsmodellen : Undersökning på svenska börsnoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nicklas Envall; Patrik Steen; [2014]
  Nyckelord :Trefaktorsmodellen; Capital Asset Pricing Model;

  Sammanfattning : Previous work by researchers as Eugene F. Fama and Kenneth R. French, show that average return on stocks are related to a firms characteristics like size and book-to-market ratio. These kinds of patterns in average return is not explained by The Capital Asset Pricing Model (CAPM), and are therefore seen as anomalies. LÄS MER

 4. 4. När 600 kilo gräsätande klövdjur blir ett barn - Vilka retoriska medel används för att möjliggöra identifikationen mellan läsaren och Mamma Mu?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Zarko Dalic; [2009]
  Nyckelord :Mamma Moo; rhetoric; identification; picturebook; children’s book; Mamma Mu; retorik; identifikation; bilderbok; barnbok;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilka retoriska medel som används för att möjliggöra identifikationen mellan läsaren och huvudkaraktären Mamma Mu. Uppsatsen använder sig av teorier om berättelser och identifikation, framhållna av Jerome Bruner, Kenneth Burke, och Maria Nikolajeva. LÄS MER

 5. 5. Berättelsen om Ann : etik i Stig Larssons roman Nyår

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Andreas Åberg; [2005]
  Nyckelord :Literature; Stig Larsson; ethical responsibility; morality; nihilism; Emmanuel Levinas; the Other; radio; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if Kenneth, a character in the novel Nyår by Stig Larsson, takes his ethical responsibility for one of the characters that appears in one section of the book, Ann. Nyår has often been related to morality. This study shows that Levinas philosophy of ethics is a supplement to the discussion of morality. LÄS MER