Sökning: "Kenneth Mohlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kenneth Mohlin.

 1. 1. Att intensivvårda under pågående pandemiska coronavirus.

  Magister-uppsats,

  Författare :Kenneth Mohlin; [2020-06-26]
  Nyckelord :Covid-19; Coronavirus; MERS; SARS; Pandemi; Epidemi; Intensivvårdssjuksköterska; Intensivvård; Infektionskontroll;

  Sammanfattning : Background: At the end of 2019, a pandemic caused by the coronavirus Covid-19 developed across much of the world that may cause serious respiratory diseases in humans. In the social debates, including the state media, the progress of the virus has received major headlines. LÄS MER

 2. 2. Fibromyalgi och dess effekt på det dagliga livet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Kenneth Mohlin; [2008-12-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som påverkar muskler och leder. Sjukdomenutmärker sig med kronisk smärta över hela kroppen, med massiv trötthet ochsömnproblem. Man räknar med att mellan 80 000 och 250 000 är drabbade av dennasjukdom i Sverige. LÄS MER