Sökning: "Kenneth Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Kenneth Nilsson.

 1. 1. VemFörVem? : En retorisk studie av den feministiska jämställdhetskampanjen SheForHe

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Retorik

  Författare :Cajsa Nilsson Persson; [2017]
  Nyckelord :Rhetoric; the rhetoric of women’s liberation; Kenneth Burke; feminism; performativity; linguistic activism; Karlyn Khors Campbell; retorik; feminism; performativitet; språkaktivism; Kenneth Burke; Karlyn Khors Campbell; kvinnorörelsens retorik; Judith Butler;

  Sammanfattning : All around society, examples are found for how the debate for equality is being rhetorised, giving various suggestions for how the struggle should, or may, be fought, as well as suggestions for who and whom should be included within the term equality. Here a study is presented on the feminst equality campaign SheForHe and the debate article ”Men can – but you need our help”, in which a critique of malevolent norms of masculinity encourages women to free the man from the chains of patriarchy. LÄS MER

 2. 2. Utbildningssituationen i Norrland år 1813. : En undersökning av genus och etnicitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Kenneth Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Utbildning; Norrland 1800; genus; etnicitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Willingness to pay for an osteoporosis risk assessment at dental clinics.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Sofia Heidari Olofsson; Hans Gunnar Kenneth Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Dental Clinics; Osteoporosis; Patient Acceptance of Health Care; Patient Preference; Postmenopausal; Risk Assessment;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund. Tidigare forskning har visat att tandläkare kan ha en betydande roll vid identifiering av postmenopausal osteoporos, genom att bedöma den mandibulära kortikala vidden på panoramaröntgenbilder. Syfte. LÄS MER

 4. 4. Estimation of fiber size distribution in 3D X-ray µCT image datasets

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)Intelligenta system (IS-lab); Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)Intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Alireza Mozaffari; Kunal Varaiya; [2010]
  Nyckelord :Press felt; Eigenvectors; Eigenvalues; Tensor; Estimation fiber distribution;

  Sammanfattning : The project is a thesis work in master program of Intelligent Systems that’s done by Alireza Mozaffari and Kunal Varaiya with supervising of Dr Kenneth Nilsson and Dr Cristofer Englund.In this project we are estimating the depth distribution of different sizes of fibers in a press felt sample. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om specialpedagogens arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kenneth Nilsson; [2008]
  Nyckelord :speciallärare; specialpedagog; yrkesroll;

  Sammanfattning : Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Vårterminen 2007 Abstract Nilsson, Kenneth (2007). Lärares uppfattningar om specialpedagogens arbete (Teachers´ Comprehensions of the Special Education Teacher´s Practise) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER