Sökning: "Kenny Ahmed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kenny Ahmed.

  1. 1. Erfarenhetsåterföring : Erfarenheterna som bör återföras till projekteringsskedet av installationer

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

    Författare :Ahmed Dahir; Kenny Collazos; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER