Sökning: "Kenny Grip"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kenny Grip.

  1. 1. En analys av den svenska tidningsrapporteringen under Krimkrisen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Kenny Grip; [2014]
    Nyckelord :Krim; Ukraina; media; diskursanalys; tidning; rapportering;

    Sammanfattning : Studien syftar till att granska fyra svenska morgon- och -kvällstidningars skildring av krisen på Krim: vad konflikten handlar om, hur de olika parterna avbildas, vilka attribut som knyts till parterna och vilka relationer som beskrivs, för att kunna jämföra tidningarnas bild av krisen och se hur hur tidningsrapporteringen sker i kris och krig.. LÄS MER