Sökning: "Kenny Rickard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kenny Rickard.

 1. 1. Strategi och struktur inom den Svenska Bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rickard Björk; Kenny Hansson; [2018]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; konkurrensstrategi; decentralisering; centralisering; isomorfism; Svanska Handelsbanken AB; Länsförsäkringar Bank AB;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det en hel del forskning kring både strategi och struktur var för sig men inte lika mycket kring hur de båda förhåller sig till varandra och hur de samspelar. Detta skulle vi säga är ett relativt outforskat område. LÄS MER

 2. 2. Construction, testing and verification of a brushless excitation system with wireless control of the field current in a synchronous generator.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Rickard Larsson; Kenny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Brushless excitation; synchronous generator; bluetooth; torque ripple; Borstlös matning; synkrongenerator; blåtand; momentpulsationer;

  Sammanfattning : Synchronous generators have been used in hydropower from more than a century where, traditionally, the field current is transferred to the rotor using slip rings and carbon brushes. There are some major disadvantages following the use static excitation; regular and expensive maintenance, as well as a source of carbon dust which, due to buildup, may cause short circuits. LÄS MER