Sökning: "Kent Anders Mathiasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kent Anders Mathiasson.

  1. 1. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Kent Anders Mathiasson; [2021]
    Nyckelord :accelerometer; accelerometri; aktivitetshalsband; aktivitetsmonitor; felin; fysisk aktivitet; katt;

    Sammanfattning : Andelen äldre katter ökar i Sverige och med åldern ökar diabetes och ledsjukdomar, som osteoartrit. Tidig diagnos av dylika sjukdomar är viktigt för katternas hälsa och välmående. LÄS MER