Sökning: "Kent Phung"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kent Phung.

 1. 1. Adhesives for Load-Bearing Timber-Glass Elements : Elastic, plastic and time dependent properties

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE); Linnéuniversitetet/Institutionen för bygg- och energiteknik (BE)

  Författare :Kent Phung; Charles Chu; [2013]
  Nyckelord :Monotonic tension test; cyclic test; relaxation test; adhesive; 3M DP490; SikaFast 5215; maximum strength; stress; strain; brittle; ductile; elastic; plastic; E-modulus;

  Sammanfattning : This thesis work is part of an on-going project regarding load-bearing timber glass composites within the EU program WoodWisdom-Net. One major scope of that project is the adhesive material between the glass and timber parts. LÄS MER

 2. 2. Kretsloppstänkande för flerbostadshus i stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Kent Phung; Dang Lu; [2011]
  Nyckelord :Avfall; Avlopp; Drifttekniska delar; Elförbrukning; Eriksberg; Flerbostadshus; Kretsloppstänkande; Passivhus; Ventilation;

  Sammanfattning : Vi människor blir allt fler. Vi förbrukar allt mer. Elförbrukningen skjuter i höjden och soptipparna växer. Vattendragen växer igen allt mer. LÄS MER