Sökning: "Kent Sjöberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kent Sjöberg.

  1. 1. Controller VS Revisor : En jämförelse mellan yrkesrollerna

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Denice Fröling; Miriam Bogdo; Tibor Sjöberg; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Controller VS Revisor – En jämförelse mellan yrkesrollerna Seminariedatum: 130529 Högskola: Mälardalens högskola Eskilstuna Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi – FÖA300 Handledare: Kent Trosander Sidoantal: 35 Bilaga: 1 Nyckelord: Revisor, controller Syfte: Syftet med det här arbetet är att undersöka skillnader och likheter mellan yrkesrollerna, revisor och controller. Metod: Kvalitativ metod och deduktiv undersökning. LÄS MER