Sökning: "Keras"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Keras.

 1. 1. Predicting Student Performance Using Machine Learning: A Comparative Study Between Classification Algorithms

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Alabbas Hayder; [2022]
  Nyckelord :Machine Learning; TensorFlow; Keras; SVM; ANN; Maskininlärning; TensorFlow; Keras; SVM; ANN;

  Sammanfattning : Forskningsfrågan i denna avhandling var att utvärdera och jämföra två ML-algoritmer som var Support Vector Machine (SVM) och Artificial Neural Network (ANN) i termer av noggrannhet, precision, återkallelse, f1-poäng och förutsägelse när de tränades för att klassificera binära datamängder. Datauppsättningen hämtades från Ladok och bestod av anonyma högskolestudenter från en mängd kurser. LÄS MER

 2. 2. Design, implementation and evaluation of a deep learning prototype to classify non-pigmented malignant skin cancer from dermatoscopic images

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Maria del Pilar Aguilera Manzanera; [2022]
  Nyckelord :Melanoma; Skin cancer; Dermatoscopy; Image classification; Machine learning; Artificial intelligence; Convolutional neural networks; Dermatology; Squamous cell carcinoma; Basal cell carcinoma; Actinic keratosis; Computer-aided Diagnostics; Digital dermatology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The current trends for most fair-skinned populations are that the incidence of melanoma and non-pigmented skin lesions is growing, and this growing trend will continue for the upcoming years. The emergence of deep learning networks and their promising results in solving real-world healthcare problems and improving diagnostic accuracy opens new possibilities. LÄS MER

 3. 3. Far Field EM Side-Channel Attack Based on Deep Learning with Automated Hyperparameter Tuning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Keyi Liu; [2021]
  Nyckelord :Side-Channel Attack; Deep Learning; Far Field EM emission; Auto Hyperparameter Tuning; Auto-Keras; AES; Sidokanalattack; Machine Learning; Multilayer Perceptron; Hyperparameter Tuning; Bayesian Optimization; Auto-Keras; AES;

  Sammanfattning : Side-channel attacks have become a realistic threat to the implementations of cryptographic algorithms. By analyzing the unintentional, side-channel leakage, the attacker is able to recover the secret of the target. Recently, a new type of side-channel leakage has been discovered, called far field EM emissions. LÄS MER

 4. 4. Ghosts of Our Past: Neutrino Direction Reconstruction Using Deep Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Sigfrid Stjärnholm; [2021]
  Nyckelord :neutrino; neural network; ICECUBE; AI; convolutional neural network; CNN; askaryan emission; charged current; neutral current; CC; NC; Keras; TensoFlow; neutrino; neuralt nätverk; ICECUBE; AI; askaryan emission; Keras; TensorFlow;

  Sammanfattning : Neutrinos are the perfect cosmic messengers when it comes to investigating the most violent and mysterious astronomical and cosmological events in the Universe. The interaction probability of neutrinos is small, and the flux of high-energy neutrinos decreases quickly with increasing energy. LÄS MER

 5. 5. Hyperparameters relationship to the test accuracy of a convolutional neural network

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Felix Lundh; Oscar Barta; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; image classification; hyperparameter; convolutional neural network; grid search; Bayesian optimization; cifar-10;

  Sammanfattning : Machine learning for image classification is a hot topic and it is increasing in popularity. Therefore the aim of this study is to provide a better understanding of convolutional neural network hyperparameters by comparing the test accuracy of convolutional neural network models with different hyperparameter value configurations. LÄS MER