Sökning: "Kerstin Berndtsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Berndtsson.

  1. 1. Nederländska skatteregler om finansbolag och holdingbolag - ur ett skattekonkurrensperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Kerstin Berndtsson; [2001]
    Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : En effekt av den globaliserade ekonomin är att skattekonkurrensen mellan länderna ökar. Skattekonkurrensen leder till att många länder sänker sina skattesatser och inför lättnadslagstiftningar för vissa typer av företag. LÄS MER