Sökning: "Kerstin Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Kerstin Eriksson.

 1. 1. The psychosocial effects of living with type 1 diabetes : A literature review

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Kerstin Maclean; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; mental health; psychosocial; self-management; support;

  Sammanfattning : Introduction: Diabetes mellitus is an incurable, widespread disease increasing globally. 2017 there were 425 million people with the diagnosis, and circa 10% of these have type 1 diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a disease which requires a lot of self-management. LÄS MER

 2. 2. Tidsslöjd och tid för slöjd : Kan kunskap om elevers tidsuppfattning användas för att stödja estetiska lärprocesser?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; intermediate stage; school subject sloyd; time perception; flow; kreativitet; metakognition; objektiv tid; reflektion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate how knowledge about pupils' perception of time can be used to support aesthetic learning processes, specifically learning in the school subject sloyd. Sloyd involves a form of complex learning that utilises cognitive and motor processes as well as affective ones, which creates a good foundation for the kind of in-depth learning that requires time. LÄS MER

 3. 3. ”Det är hög tid att börja svina” : En komparativ analys av den kvinnliga grotesken i Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) och Martina Montelius Oscar Levertins vänner (2015)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lova Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Thorvall; Montelius; Oscar Levertins vänner; Det mest förbjudna; den kvinnliga grotesken; grotesk; kropp; skrattkultur; kvinnlighet; sexualitet; queer; skratt; spektakel;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks likheter och skillnader mellan huvudkaraktärerna i Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) och Martina Montelius Oscar Levertins vänner (2015) utifrån figurationen av den kvinnliga grotesken. Den kvinnliga grotesken är hon som gör ett spektakel av sig själv och omkullkastar hierarkierna genom att inte bete sig enligt den normativa kvinnorollen – hon är en emancipatorisk figuration som har möjlighet att trotsa rådande maktordningar. LÄS MER

 4. 4. Att komma ur en garderob fylld med våld : Män som offer för kvinnors våld i en nära relation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Hörnbäck; Evelina Löfström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Author: Emma Hörnbäck & Evelina Löfström Title: To get out of a closet with violence- Men as victims of women´s violence in an intimate relationship. (Translated title) Supervisor: Marie Eriksson Assessor: Kerstin Arnesson   The purpose of this study was through tree qualitative lifehistoryinterviews examine womens violence against men in an intimate relationship. LÄS MER

 5. 5. Salutogent arbete inom äldreomsorgen : myt eller verklighet

  Kandidat-uppsats, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kerstin Eriksson; [2015]
  Nyckelord :salutogent; äldreomsorg; implementering; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Göteborgs Stad tog år 2008 beslutet att införa salutogent arbetssätt. Detta innebar att inom fyra år skulle alla medarbetare inom äldreomsorgen känna till vad ett salutogent förhållningssätt innebar. LÄS MER