Sökning: "Kerstin Hattenhauer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Hattenhauer.

  1. 1. Erfarenheter av psykisk ohälsa bland HBT-personer, och deras upplevelse av vården

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Adrian Gavrilovic; Kerstin Hattenhauer; [2015]
    Nyckelord :HBT; psykisk ohälsa; erfarenhet; diskriminering; stigmatisering; atityder; kunskap; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är mer frekvent bland HBT-personer än bland heterosexuella. Förslagsvis ligger diskriminering av denna minoritetsgrupp till grund för detta. Syfte: Syftet är att beskriva erfarenheter av psykisk ohälsa bland HBT-personer, samt deras upplevelse av vården. LÄS MER