Sökning: "Kerstin Lindgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kerstin Lindgren.

 1. 1. Synligt men ändå osynligt : en litteraturöversikt om att identifiera barn inom akutsjukvården som utsatts för barnmisshandel

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elisabeth Larsson; Kerstin Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Child abuse; Emergency service; Injuries; Signs and symptoms; Akutmottagning; Barnmisshandel; Skador; Tecken och symtom;

  Sammanfattning : Konsekvenserna för barn som utsatts för barnmisshandel är allvarliga. Det kan leda till psykisk och fysisk ohälsa, suicidalt beteende, alkohol- och drogmissbruk. Hälso- och sjukvårdspersonal upptäcker inte alltid barnmisshandel och kunskap om detta saknas. LÄS MER

 2. 2. Värdighetsbefrämjande vårdhandlingar : Sjuksköterskors perspektiv på vilka vårdhandlingar som främjar patientens värdighet i den palliativa vården

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lassén; Kerstin Lindgren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården riktar sig till människor som befinner sig i livets slutskede och syftar till att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov. Inom denna vårdkontext är värdighet ett centralt begrepp som anses bidra till en god omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Redo för arbete : En studie kring arbetsförmåga hos personer efter förberedande arbetsträning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV)Hälsouniversitetet

  Författare :Lena-Carin Carlman; Kerstin Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Mental illness; Work Capacity Evaluation; Worker Role Interview WRI ; Arbetsterapi; psykisk ohälsa; arbetsförmågebedömning; Worker Role Interview WRI ;

  Sammanfattning : In recent decades, mental illness has increased in Sweden, and in parallel to this there has been an increase in unemployment. This implies that it is harder for people who have been away from employment for long periods due to ill health to return to work. LÄS MER