Sökning: "Kerstin Nilson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Nilson.

  1. 1. Operationssjuksköterskors strategier för att förhindra intraoperativa stick- och skärskador

    Magister-uppsats,

    Författare :Kerstin Nilson; Steinunn Snorradóttir; [2020-08-24]
    Nyckelord :Operating room personnel; intraoperative care; needlesticks; sharp injuries; bloodborne patogen; strategies; surgery; riskfactors; theatre nurse;

    Sammanfattning : Background: Workrelated needlestick and sharp injuries within the healthcare sector, with risk for potential bloodborne pathogen exposure, is a global concern. Every day theatre nurses are at risk for exposure to percutan injury during different surgical procedures. LÄS MER