Sökning: "Kerstin Rincon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Rincon.

  1. 1. Den interaktiva IR-forskningens genomslag i söktjänsterna på webben

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

    Författare :Magnus Mattisson; Kerstin Rincon; [2004]
    Nyckelord :informationsåtervinning; söktjänster; datorbaserad informationssökning - bibliotek; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

    Sammanfattning : The theoretical focus in this master is information retrieval (IR), and especially the part of IR that includes interactivity. This research is by some researchers called IIR. Our principal aim was to examine if search engines on the WWW are taking advantage of research results from IIR research. LÄS MER