Sökning: "Kerstin Säthil"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kerstin Säthil.

 1. 1. Att planera en stad för fler. En diskursanalys av Göteborgs stads arbete för inkluderande stadsbyggnad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kerstin Säthil; [2017-01-27]
  Nyckelord :offentlig förvaltning; stadsplanering; genusvetenskap; queerteori; intersektionalitet; normkritik; genusgeografi; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Utifrån en teoretisk ram hämtad från genusvetenskapen, intersektionaliteten, queerteorin och genusgeografin analyseras i denna uppsats två av Göteborgs stads ledande dokument för stadsbyggnadskontorets arbete med en socialt hållbar, jämlikt byggd stad. Sedan tidigare saknas forskning på området utifrån en bredare maktanalys än enskilda kategorier som kön eller sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Vad säljs mellan raderna? : Journalisters syn på textreklam och om hur kommersialiseringen påverkar deras vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Therese Selén; Kerstin Säthil; [2010]
  Nyckelord :textreklam; etik; journalistik; journalist; kommersialism; reklam;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den etiska vardagen på Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters fasta bilagor. Hur arbetar journalisterna med pressmeddelanden och liknande och hur funderar de kring textreklam? Medlemmar av Svenska Journalistförbundet förbinder sig att följa de för branschen upprättade gemensamma spelreglerna för press, radio och tv. LÄS MER