Sökning: "Kerstin Siltala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Siltala.

  1. 1. Tyst läsning : funktion, målsättning och upplevelse

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Sara Ericson; Mirabelle Hedén; Kerstin Siltala; [2007]
    Nyckelord :tyst läsning; läsutvecklingsstrategier; funktion; målsättning; upplevelse;

    Sammanfattning : Studien som har fallstudiekaraktär, vände sig till tre lärare, tre specialpedagoger samt 68 elever i olika årskurser. Syftet med vår studie var att undersöka upplevelse, motiv, målsättning och perspektiv på tyst läsning samt med hjälp av resultaten göra en jämförelse av den tysta läsningen mellan våra klasser för att se om funktionen var likvärdig. LÄS MER