Sökning: "Kerstin Ståhl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kerstin Ståhl.

  1. 1. Att skatta sin kärleksrelation : En studie av självskattningsinstrumentet ENR

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Strand Lisa; Ståhl Kerstin; [2008]
    Nyckelord :ENR; självskattningsinstrument; anknytningsteori; kärleksrelationer;

    Sammanfattning : Anknytningsteorin handlar i grunden om barns relationer till sina primära vårdnadsgivare, och har också kommit att bilda ramverk för studier kring vuxna kärleksrelationer. ”Experiences of Close Relationships” (ECR) är ett självskattningsinstrument som mäter vuxenanknytning, och som används i forskningen sedan 1998. LÄS MER