Sökning: "Kerstin Widahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kerstin Widahl.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av personalens stöd på en neonatalavdelning : En retrospektiv kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofie Gehlin; Kerstin Widahl; [2016]
  Nyckelord :Prematur; upplevelse; neonatalvård; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av stöd och avsaknad av stöd från personalen då deras nyfödda barn vårdades på en neonatalavdelning. Bakgrund: När ett för tidigt fött barn eller sjukt barn är i behov av neonatalvård innebär det ofta en stor kris för föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Hur barn förbereds inför undersökningar och behandlingar samt hur det påverkar barnen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Kerstin Widahl; Sofia Bergström; [2008]
  Nyckelord :Barn; förberedelser; undersökningar; behandlingar.;

  Sammanfattning : Utsättas för det okända kan vara skrämmande för varje mänsklig varelse. När ett barn måste genomgå en undersökning eller behandling kan en sådan situation representera det okända och det hotfulla. Barn i alla åldrar behöver förberedas inför alla situationer. LÄS MER