Sökning: "Kerstin Ydrefors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kerstin Ydrefors.

 1. 1. Välkommen till biblioteket : En kvalitativ utvärdering av läsfrämjande verksamhet för förstaklassare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kerstin Ydrefors; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här utvärderingen undersöker den läsfrämjande verksamheten Ettorna på Östersunds stadsbibliotek. Ettorna tar emot besök av förstaklassare med målet att välkomna dem till biblioteket. LÄS MER

 2. 2. Österländsk prakt eller västerländsk norm? : Tusen och en natt ur ett jämförande europeiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Kerstin Ydrefors; [2010]
  Nyckelord :literature; translation; orientalism; occident; orient; one thousand and one nights; litteratur; översättning; tusen och en natt; orientalism; komparativ litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the collection One Thousand and One Nights (also: The Arabian Nights) from a european perspective, by comparing different european translations. The study focuses on three translations into Swedish from different periods of time and how the tales have changed in the translation process - depending on the prevailing line of approach and Western perceptions of Eastern standards. LÄS MER

 3. 3. Gösta Berling och illusionen : Om karaktäristik och inbillning i Selma Lagerlöfs

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Kerstin Ydrefors; [2008]
  Nyckelord :Gösta Berling; illusion; karaktär;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar "Gösta Berlings Saga" och framförallt Gösta Berling som en föränderling karaktär samt en tolkning av hur han förändras genom bokens gång. Uppsatsen handlar om hur olika händelser och andra karaktärer i boken påverkar Gösta Berling och hur han lever i en illusion som han inte är förmögen att ta sig ur med egna krafter. LÄS MER