Sökning: "Kevin Fredriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kevin Fredriksson.

 1. 1. PATIENTENS COPINGSTRATEGIER VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kevin Fredriksson; Bernice Hansson; [2018]
  Nyckelord :andfåddhet; att leva med kronisk sjukdom; copingstrategier; dagliga aktiviteter; kronisk obstruktiv lungsjukdom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig och progressiv sjukdom som uppstår på grund av skador på luftvägarna och kännetecknas av andfåddhet, hosta och sputumproduktion. Patienter som lever med KOL upplever trötthet, smärta, ångest, stress, svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, utmaningar med rörlighet och begränsad arbetsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Traveling Into The Future: The Development of a Currency Exchange Application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Olle Dahlén; Fredrik Urby; Sebastian B. Fredriksson; Kevin Dabérius; Idris Qaderi; Magnus Wilson; Martin Axelsson; Anton Ask Åström; Gustaf Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the experiences and results regarding the development of the web application Cash-on- Arrival, an online currency exchange service where the customer can order their currency exchange ahead of their travel to save money compared to exchanging their money at the time of arrival to their destination. The thesis mainly focuses on answering the research questions raised concerning how a secure and usable web application can be developed as well as how it can save money for travelers. LÄS MER

 3. 3. Rörelsekapitalets påverkan på företags lönsamhet : En empirisk studie av sambandet mellan Cash Conversion Cycle och ROA i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Erik Fredriksson; Cheraghi Kevin; [2015]
  Nyckelord :Cash Conversion Cycle; ROA; rörelsekapital; lönsamhet; korrelation; dagar i lager; dagar som kundfordring; dagar som leverantörsskuld;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera om förändringar i arbetet med rörelsekapital hade ett samband med lönsamheten i företag. Som mått på rörelsekapital används Cash Conversion Cycle och som mått på lönsamhet används ROA. LÄS MER